دیوار مهربانی ها پایانی ندارد با پایان زمستان ، پایان نمی یابد  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 19 اسفند 1394 در ساعت 14:51

خیلی ها سرچ کرده اند که پایان دیوار مهربانی کی هست ؟ . یا روز جمع آوری دیوار مهربانی چه زمانی است .

حکیم ارد بزرگ (مبتکر دیوار مهربانی) در سومین سخن از هفده قانون دیوار مهربانی به این موضوع پاسخ داده اند ایشان می گویند :

دیوار مهربانی، باید همیشگی باشد و همواره مردمی .


پس دیوارهای مهربانی جمع نمی شوند چون نیازمندان هستند و آنها نیاز به حمایت دارند . مگر مشکل نیازمندان فقط کاپیشن و کفش زمستانی است ؟

پیشنهاد می کنم حتما قوانین هفده گانه دیوارهای مهربانی را بخوانید :

دیوار مهربانی ابتکار حکیم ارد بزرگ . آدرس کانال حکیم ارد بزرگ . دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی در تهران . دیوارمهربانی درتهران . دیوار مهربانی درشهرکرد . آدرس دیوار مهربانی در شاهین شهر . آدرس دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی در تهران . بزرگترین روستا درتربت جام کجاست . فلسفه دیوارمهربانی . ادرس تمام دیوار های مهربانی تهران . انشا درمورد دیوار . آدرس دیوارمهربانی . محل دیوار مهربانی در تهران . مبتکر دیوار مهربانی کیست ؟ .  عکس پرچم کره شمالی . ادرس دیوارمهربانی درتبریز . جمع آوری دیوار مهربانی کی هست . ارتباط با حکیم ارد بزرگ . ادرس دیوار مهربانی در تهران . دیوار مهربانی دز تهران . دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی کرمان . دیوارمهربانی شهر ری . انشا دیوار مهربانی . دیوار مهربانی پیشنهاد کیست ؟ . دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی در شهر نیشابور . حکیم ارد بزرگ پدر فلسفه نوین .  ادرس ایستگاه مهربانی تهران . ادرس دیوار مهربانی تهران . آدرس کانال فلسفی . ادرس دیوارمهربانی تهران . انشا درمورده همدلی جشن نیکوکاری دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی شرق تهران . ادرس دیوار مهربانی در دزفول . دیوارمهربانی درتهران کجاست . پیشنهاد دیوار مهربانی از کیست . ادرس دیوار مهربانی در کرمان . پدر فلسفه جدید حکیم ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی


 

هفده قانون دیوار مهربانی
از زبان مبتکر آن حکیم ارد بزرگ


دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها ، آنچه را نیاز نداریم به دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، می تواند پگاه دوستی دوباره ما آدمیان باشد. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید همیشگی باشد و همواره مردمی . حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید مردمی باشد، مبادا روزی، نام پناه آورندگان به آن، پرسیده شود. حکیم ارد بزرگ

به یاد داشته باشیم که دیوار مهربانی، جای زباله و دورریزها نیست. حکیم ارد بزرگ

نیکوکاران، خود به دیوارهای مهربانی سر و سامان دهند تا دیگران مدعی پلشتی آنها نباشند . حکیم ارد بزرگ

در کنار دیوارهای مهربانی کمتر بایستید تا نیازمندان با آبرو، بدون دلشورگی بتوانند آنچه را نیاز دارند بردارند. حکیم ارد بزرگ

دیوارهای مهربانی، به رنگ آبی هستند چرا که دل مهربانان همچون آسمان آبی پر از ستاره های امید است. حکیم ارد بزرگ

آفرین بر مردمی که بر دیوار خانه خود ، رنگ آبی دیوار مهربانی زده اند و همراه نیازمندان هستند. حکیم ارد بزرگ

بر دیوارهای مهربانی ، جملات و سخنانی ننویسید که موجب نابودی عزت و شخصیت نیازمندمان شود در همه حال باید حرمت و جایگاه انسانی آنها را پاسداشت. حکیم ارد بزرگ
 
دیوار مهربانی، سرشت انسانی ما آدمیان را نشان می دهد . حکیم ارد بزرگ

خبرنگاران و رسانه هایی که به دنبال ایراد گرفتن از دیوارهای مهربانی هستند بدانند که این رفتارشان از شرافت و انسانیت به دور است. حکیم ارد بزرگ

رسانه ها از دایر کنندگان دیوارهای مهربانی تجلیل کنند تا این کار آنچنان فرهنگ همه گیری شود که دیگر تنگدستی و نداری از سیمای مردم شهرها و روستاهایمان پاک شود . حکیم ارد بزرگ

هنرمندان دیوار مهربانی را از یاد نبرند، آنها با پرداختن به این کار نیکو می توانند در فرهنگ سازی آن نقشی بسزا داشته باشند. حکیم ارد بزرگ

آموزگاران موضوع انشاء شاگردان خود را دیوار مهربانی قرار دهند تا کودکان و نوجوانان زندگی پاک اجتماعی را بیاموزند. زندگی بدون خشونت و سودجویی. حکیم ارد بزرگ
 
دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند. حکیم ارد بزرگ

ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است. حکیم ارد بزرگ


آدرس کانال دوستداران حکیم ارد بزرگ در شبکه تلگرام :

https://telegram.me/greatorod

دیوار مهربانی ابتکار حکیم ارد بزرگ . آدرس کانال حکیم ارد بزرگ . دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی در تهران . دیوارمهربانی درتهران . دیوار مهربانی درشهرکرد . آدرس دیوار مهربانی در شاهین شهر . آدرس دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی در تهران . بزرگترین روستا درتربت جام کجاست . فلسفه دیوارمهربانی . ادرس تمام دیوار های مهربانی تهران . انشا درمورد دیوار . آدرس دیوارمهربانی . محل دیوار مهربانی در تهران . مبتکر دیوار مهربانی کیست ؟ .  عکس پرچم کره شمالی . ادرس دیوارمهربانی درتبریز . جمع آوری دیوار مهربانی کی هست . ارتباط با حکیم ارد بزرگ . ادرس دیوار مهربانی در تهران . دیوار مهربانی دز تهران . دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی کرمان . دیوارمهربانی شهر ری . انشا دیوار مهربانی . دیوار مهربانی پیشنهاد کیست ؟ . دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی در شهر نیشابور . حکیم ارد بزرگ پدر فلسفه نوین .  ادرس ایستگاه مهربانی تهران . ادرس دیوار مهربانی تهران . آدرس کانال فلسفی . ادرس دیوارمهربانی تهران . انشا درمورده همدلی جشن نیکوکاری دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی شرق تهران . ادرس دیوار مهربانی در دزفول . دیوارمهربانی درتهران کجاست . پیشنهاد دیوار مهربانی از کیست . ادرس دیوار مهربانی در کرمان . پدر فلسفه جدید حکیم ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی دیوار مهربانی تهران . دیوار مهربانی . دیوار مهربانی در تهران . آدرس دیوار مهربانی تهران  . دیوار مهربانی در غرب تهران . دیوارمهربانی شهرری . ادرس دیوار مهربانی  . جسمانی ارد بزرگ . آدرس دیوار مهربانی در غرب تهران . دیوار مهربانی شرق تهران . آدرس دیوارهای مهربانی در تهران . دعوت از بانیان دیوار مهربانی در صداوسیما . آدرسدیوارهاىمهربانى . دیوار مهربانی بابل کجاست . شیروان فیلسوف ارده . دیوار مهربانی مشهد بزرگمهر . جشن و شادی از نگاه فیلسوفان غرب . ادرس دیوار مهربانى . آدرس دیوار مهربانی در تهران . دیوار مهربانی غرب تهران . ادرس دیوار مهربانی تهران . مهربانی در تاریخ ایران . دیوار مهربانی در دزفول . محسن گلابی . نیکوکاران بزرگ . ادرس دیوار مهربانی در تهران . دی وار مهربان تهران . ادرس دیوار مهربانی غرب تهران . دیوار مهربانی در تهران . دیوار مهربانی تبریز کجاست؟ . دیوارمهربانی کاشان . ورزشکار زهرا موسوی از شیروان . دیوار مهربانی تبریز . تبریز دیوار مهربانی . آدرس های دیوارمهربانی درتهرانبارس . ایده دیوارمهربانی . فرهنگ درست دیوار مهربانی

دیوار مهربانی ابتکار حکیم ارد بزرگ . آدرس کانال حکیم ارد بزرگ . دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی در تهران . دیوارمهربانی درتهران . دیوار مهربانی درشهرکرد . آدرس دیوار مهربانی در شاهین شهر . آدرس دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی در تهران . بزرگترین روستا درتربت جام کجاست . فلسفه دیوارمهربانی . ادرس تمام دیوار های مهربانی تهران . انشا درمورد دیوار . آدرس دیوارمهربانی . محل دیوار مهربانی در تهران . مبتکر دیوار مهربانی کیست ؟ .  عکس پرچم کره شمالی . ادرس دیوارمهربانی درتبریز . جمع آوری دیوار مهربانی کی هست . ارتباط با حکیم ارد بزرگ . ادرس دیوار مهربانی در تهران . دیوار مهربانی دز تهران . دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی کرمان . دیوارمهربانی شهر ری . انشا دیوار مهربانی . دیوار مهربانی پیشنهاد کیست ؟ . دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی در شهر نیشابور . حکیم ارد بزرگ پدر فلسفه نوین .  ادرس ایستگاه مهربانی تهران . ادرس دیوار مهربانی تهران . آدرس کانال فلسفی . ادرس دیوارمهربانی تهران . انشا درمورده همدلی جشن نیکوکاری دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی شرق تهران . ادرس دیوار مهربانی در دزفول . دیوارمهربانی درتهران کجاست . پیشنهاد دیوار مهربانی از کیست . ادرس دیوار مهربانی در کرمان . پدر فلسفه جدید حکیم ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی
سخنرانی پرشور و به یادماندنی حکیم ارد بزرگ موسس دیوارهای مهربانی

دیوار مهربانی ابتکار حکیم ارد بزرگ . آدرس کانال حکیم ارد بزرگ . دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی در تهران . دیوارمهربانی درتهران . دیوار مهربانی درشهرکرد . آدرس دیوار مهربانی در شاهین شهر . آدرس دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی در تهران . بزرگترین روستا درتربت جام کجاست . فلسفه دیوارمهربانی . ادرس تمام دیوار های مهربانی تهران . انشا درمورد دیوار . آدرس دیوارمهربانی . محل دیوار مهربانی در تهران . مبتکر دیوار مهربانی کیست ؟ .  عکس پرچم کره شمالی . ادرس دیوارمهربانی درتبریز . جمع آوری دیوار مهربانی کی هست . ارتباط با حکیم ارد بزرگ . ادرس دیوار مهربانی در تهران . دیوار مهربانی دز تهران . دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی کرمان . دیوارمهربانی شهر ری . انشا دیوار مهربانی . دیوار مهربانی پیشنهاد کیست ؟ . دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی در شهر نیشابور . حکیم ارد بزرگ پدر فلسفه نوین .  ادرس ایستگاه مهربانی تهران . ادرس دیوار مهربانی تهران . آدرس کانال فلسفی . ادرس دیوارمهربانی تهران . انشا درمورده همدلی جشن نیکوکاری دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی شرق تهران . ادرس دیوار مهربانی در دزفول . دیوارمهربانی درتهران کجاست . پیشنهاد دیوار مهربانی از کیست . ادرس دیوار مهربانی در کرمان . پدر فلسفه جدید حکیم ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی
سخنرانی پرشور و تاریخی حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان و طراح ایده دیوارهای مهربانی  1390)

دیوار مهربانی ابتکار حکیم ارد بزرگ . آدرس کانال حکیم ارد بزرگ . دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی در تهران . دیوارمهربانی درتهران . دیوار مهربانی درشهرکرد . آدرس دیوار مهربانی در شاهین شهر . آدرس دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی در تهران . بزرگترین روستا درتربت جام کجاست . فلسفه دیوارمهربانی . ادرس تمام دیوار های مهربانی تهران . انشا درمورد دیوار . آدرس دیوارمهربانی . محل دیوار مهربانی در تهران . مبتکر دیوار مهربانی کیست ؟ .  عکس پرچم کره شمالی . ادرس دیوارمهربانی درتبریز . جمع آوری دیوار مهربانی کی هست . ارتباط با حکیم ارد بزرگ . ادرس دیوار مهربانی در تهران . دیوار مهربانی دز تهران . دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی کرمان . دیوارمهربانی شهر ری . انشا دیوار مهربانی . دیوار مهربانی پیشنهاد کیست ؟ . دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی در شهر نیشابور . حکیم ارد بزرگ پدر فلسفه نوین .  ادرس ایستگاه مهربانی تهران . ادرس دیوار مهربانی تهران . آدرس کانال فلسفی . ادرس دیوارمهربانی تهران . انشا درمورده همدلی جشن نیکوکاری دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی شرق تهران . ادرس دیوار مهربانی در دزفول . دیوارمهربانی درتهران کجاست . پیشنهاد دیوار مهربانی از کیست . ادرس دیوار مهربانی در کرمان . پدر فلسفه جدید حکیم ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی
سخنرانی پرشور و به یادماندنی حکیم ارد بزرگ (پدر دیوارهای مهربانی)

واژه های سرچ شده :دیوار مهربانی . دیوارمهربانی . دیوار مهربانی تهران . دیوار مهربانی در تهران . دیوار بوشهر . آدرس دیوار مهربانی در تهران . دزفول دیوار . یخچال مهربانی تهران . سایت دیوارلامرد . دیوار تبریز . دیوار مهربانی در نیشابور . دیوار مهربانی  . لباسهای دسته دوم خود را به کدام خیریه کرمان . دیوار مهربانی حکیم ارد بزرگ  . آدرس های دیوار مهربانی در تهران  . سایت دیوار نیشابور . دیوار مهربانی در اهواز  . کرمان دیوار . دیوار مهربانی بچه . ادرس دیوار مهربانی قلهک . انشا مهربانی . شهردار جاجرم گفت . پیمان حکیم پور . دیوار اهواز . آدرسدیوار مهربانی در تهران . سایت دیوار شهر کرمان . سایت دیوار در بجنورد . موسسه خیریه مهر شمال شهرستان بابل . بجنورددیوار . مکان دیوار مهربانی درتهران . وبلاگ شیران شیروان . انشا درباره مهربانی . انشادرموردمهربانی . موسس دیوار .  نشانی دیوار مهربانی . کتاب همه عکس می جمل دعوات کبیر . دیوارمهربانی درجیرفت . بزرگترین فیلسوف ایران . انشا دیوار مهربانی . دیوار دوستی در بروجرد . ایده دیوار از کدام کشور? . آدرس دیوار مهربانی در اهواز . دیوار بندردیلم . دیوار لامرد . انشا زیبا دیوار مهربانی . ادرس دیوار مهربانی در تهران . گدایی در شاهین شهر . دیوار کار در بروجرد . انشا در مورد دیوار . انشا دبستانیها درباره مهربانی . آدرس دیوار های مهربانی در تهران . دیوار مهربانی در کاشان . شیران شیروان . دیوار مهربانی ابتکار حکیم ارد بزرگ . دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی تهران . آدرس دیوار مهربانی در تهران . دیوارمهربانی درتهران . دیوار مهربانی درشهرکرد . آدرس دیوار مهربانی در شاهین شهر . آدرس دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی در تهران . بزرگترین روستا درتربت جام کجاست . فلسفه دیوارمهربانی . ادرس تمام دیوار های مهربانی تهران . انشا درمورد دیوار . آدرس دیوارمهربانی . محل دیوار مهربانی در تهران . عکس پرچم کره شمالی . ادرس دیوارمهربانی درتبریز . جمع آوری دیوار مهربانی کی هست . ارتباط با حکیم ارد بزرگ . ادرس دیوار مهربانی در تهران . دیوار مهربانی دز تهران . دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی کرمان . دیوارمهربانی شهر ری . انشا دیوار مهربانی . دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی در شهر نیشابور . ادرس ایستگاه مهربانی تهران . ادرس دیوار مهربانی تهران . ادرس دیوارمهربانی تهران . انشا درمورده همدلی جشن نیکوکاری دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی شرق تهران  . دیوار مهربانی . دیوار مهربانی در تهران . آدرس دیوار مهربانی شهرری . ادرس دیوار مهربانی درنجف اباد . دیوار مهربانی . عکس های خانم محبوبه پرچکانی . دیوارمهربانی سیرجان کجاست  . دیوارمهربانی . دیوار مهربانی تهران . اورد بزرگ . دیوار مهربانی چطور شروع شد . محموداباد درشهرضا  . دیوار . دیوارمهربانی چیه . ادرس دیوار مهربانی جنت آباد . آدرس دیوار مهربانی در شهرکرد . جواب جام زندگی را تنها با می مهر و دوستی پر کن . موضوع انشا راجب دیوار . عکس سید زهرا موسوی . آدرس های دیوار مهربانی در تهران . انشا در مورد دیوار  . تلگرام دیوار تربت جام . نمونه کارای مریم حسینی . دیوار جنوب تهران . دانلود عکس دیوار مهربانی بندر . سایت دیوارمهربانی  . محبوبه پرچکانی . الیگودرز کتول  . دیوار بوشهر  . دیوار مهربانی تهران آدرس  . کار در شمال در دیوار  . آدرس دیوار مهربانی غرب تهران . آدرس های دیوار مهربانی  . مهربانی انشا  . منظور از دیوار شهری چیست . مکان های مهربانی در تهران . موسسه خیریه شمال . دیوار مهربانی در تهران منطقه 3 . مکانهای دیوار مهربانی  . رویی دیوارشهرکرد . ادرس دیوار مهربانی در شرق تهران . مبتکر دیوار مهربانی . ادرس نیازمندان کجاست . دیوار مهربانی بابل . ایده ونیازها در بهشهر در شهرداری . ایده ونیازها در بهشهر . محل دیوار مهربانی تبریز . مهربانی . مکان دیوار مهربانی . ادرس دیوار مهربانی تهران . شماره های تماس با موسسه  . مهربانی. کجاست . ادرس دیوار مهربانی بوشهر . دیوارمهربانی کرمانشاه کجاست . آدرس درایذه . اینچه برون. ادرس دیوار مهربانی در دزفول . دیوارمهربانی درتهران کجاست . پیشنهاد دیوار مهربانی از کیست . ادرس دیوار مهربانی در کرمان

نظرات (1)
سلام و وقت به خیر
وبلاگ تان زیباست و مطالبش دلنشین پر محتوا
موفق باشید
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد