انشاء درباره دیوار مهربانی  چاپ

تاریخ : جمعه 16 بهمن 1394 در ساعت 03:32

انشاء یک دانش آموز درباره دیوار مهربانی


موضوع انشا : دیوار مهربانی

دیوار مهربانی جایی است که مردم در آنجا کیف و کفش و کلاه و لباس های خود را می گذارند تا انسان های نیازمند بردارند. ایده دیوار مهربانی را حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف جهان اولین بار در سال 1390 گفتند که انجام شود اما خیلی طول کشید که این کار انجام بشود  امروز دیگر همه جا دیوار مهربانی درست شده است . خیلی از شهر های  ایران  دیوار مهربانی دارند . من با تحقیق فهمیدم دیوار مهربانی در کشورهای چین و پاکستان و انگلستان و ترکیه هم وجود دارد .
من از پدرم خواستم من را به دیدن یک دیوار مهربانی ببرد تا دیوار مهربانی را از نزدیک ببینم و بتوانم انشایم را بنویسم . وقتی آنجا رفتم  لباسهای زیادی روی طناب آویزان شده بود کفش هایی هم در جا کفشی گذاشته بودند . دیوار مهربانی رنگ آبی قشنگی دارد . پیرزنی را دیدیم که چادری از روی طناب برداشت و سرش کرد . من از پدرم پرسیدم : من هم می توانم لباسی روی طناب بگذارم تا آدم هایی که ندارند بردارند . پدرم گفت : هیچ اشکالی ندارد . پدرم برای من یک کلاه پشمی بنفش قشنگ خرید تا در جالباسی آنجا آویزان کنم . من از پدرم تشکر کردم و به خانه برگشتیم . مادرم وقتی کار من را فهمید خوشحال شد و گفت پس دوست دیوار مهربانی شدی.
من خیلی درباره دیوار مهربانی فکر کردم به نظرم آدمهای خوب و نیکوکار دوست دیوار مهربانی هستند و من هم خوشحال هستم از اینکه کار خوبی انجام داده ام و دوست دیوار مهربانی شده ام. حتما آن کلاه قشنگ اکنون روی سر یک بچه مهربان است تا سرما نخورد . من از همه بچه ها می خواهم تا لباس های اضافه شان را به دیوار مهربانی هدیه کنند و دوست دیوار مهربانی باشند . این طوری دیوار مهربانی می تواند به آدمهای نیازمند هدیه های با ارزش بدهد تا هیچ کسی به خاطر نداشتن لباس سرما نخورد و مریض نشود.

این بود انشای من


ناهید کبیری

دانش آموز کلاس چهارم دبستان حضرت رقیه (س)


 

دیوارهای مهربانی ها . دیوار های مهربانی . دیوار مهربانی از کجا آغاز شد . دیوار مهربانی را بیشتر بشناسیم . تحقیق درباره دیوار مهربانی . انشا در مورد دیوار مهربانی . دیوار مهربانی چیست ؟ ، عکس دیوار مهربانی در دنیا ، عکس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی در کشورهای دیگر ، دیوار مهربانی برای چیست ؟ ، دیوار مهربانی از کی شروع شد ، دیوار مهربانی در انشاء مدرسه ها ، دیوار مهربانی در مدارس ، تحقیق درباره دیوار مهربانی ، انشاهایی با موضوع دیوار مهربانی ، انشای دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی طرح کیست ؟ ، دیوار مهربانی مال کیست ؟ ، آدرس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی چیه ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد ، دیوار مهربانی از کجا آغاز شد ، درباره دیوار مهربانی ، دیوارهای مهربانی چیست ، دیوار مهربانی ها ، دیوارهای مهربانی . ایده دیوار مهربانی . منطور از دیوار مهربانی که در اکثر پیام ها هست چیست . دیوار مهربانی درکاشان . شهردیلککیاست . اسامی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران . دیوار مهربانی دزفول . محسن فلاح زاده  . دیوار مهربانی تهران . موسس دیوار مهربانی

اجرای دیوار مهربانی "حکیم ارد بزرگ" در کشور چین

 

دیوارهای مهربانی ها . دیوار های مهربانی . دیوار مهربانی از کجا آغاز شد . دیوار مهربانی را بیشتر بشناسیم . تحقیق درباره دیوار مهربانی . انشا در مورد دیوار مهربانی . دیوار مهربانی چیست ؟ ، عکس دیوار مهربانی در دنیا ، عکس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی در کشورهای دیگر ، دیوار مهربانی برای چیست ؟ ، دیوار مهربانی از کی شروع شد ، دیوار مهربانی در انشاء مدرسه ها ، دیوار مهربانی در مدارس ، تحقیق درباره دیوار مهربانی ، انشاهایی با موضوع دیوار مهربانی ، انشای دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی طرح کیست ؟ ، دیوار مهربانی مال کیست ؟ ، آدرس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی چیه ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد ، دیوار مهربانی از کجا آغاز شد ، درباره دیوار مهربانی ، دیوارهای مهربانی چیست ، دیوار مهربانی ها ، دیوارهای مهربانی . ایده دیوار مهربانی . منطور از دیوار مهربانی که در اکثر پیام ها هست چیست . دیوار مهربانی درکاشان . شهردیلککیاست . اسامی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران . دیوار مهربانی دزفول . محسن فلاح زاده  . دیوار مهربانی تهران . موسس دیوار مهربانی

اجرای دیوار مهربانی "حکیم ارد بزرگ" در کشور انگلیس (برای اهداء کتاب)

 

دیوارهای مهربانی ها . دیوار های مهربانی . دیوار مهربانی از کجا آغاز شد . دیوار مهربانی را بیشتر بشناسیم . تحقیق درباره دیوار مهربانی . انشا در مورد دیوار مهربانی . دیوار مهربانی چیست ؟ ، عکس دیوار مهربانی در دنیا ، عکس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی در کشورهای دیگر ، دیوار مهربانی برای چیست ؟ ، دیوار مهربانی از کی شروع شد ، دیوار مهربانی در انشاء مدرسه ها ، دیوار مهربانی در مدارس ، تحقیق درباره دیوار مهربانی ، انشاهایی با موضوع دیوار مهربانی ، انشای دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی طرح کیست ؟ ، دیوار مهربانی مال کیست ؟ ، آدرس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی چیه ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد ، دیوار مهربانی از کجا آغاز شد ، درباره دیوار مهربانی ، دیوارهای مهربانی چیست ، دیوار مهربانی ها ، دیوارهای مهربانی . ایده دیوار مهربانی . منطور از دیوار مهربانی که در اکثر پیام ها هست چیست . دیوار مهربانی درکاشان . شهردیلککیاست . اسامی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران . دیوار مهربانی دزفول . محسن فلاح زاده  . دیوار مهربانی تهران . موسس دیوار مهربانی

اجرای دیوار مهربانی "حکیم ارد بزرگ" در کشور پاکستان

 

دیوارهای مهربانی ها . دیوار های مهربانی . دیوار مهربانی از کجا آغاز شد . دیوار مهربانی را بیشتر بشناسیم . تحقیق درباره دیوار مهربانی . انشا در مورد دیوار مهربانی . دیوار مهربانی چیست ؟ ، عکس دیوار مهربانی در دنیا ، عکس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی در کشورهای دیگر ، دیوار مهربانی برای چیست ؟ ، دیوار مهربانی از کی شروع شد ، دیوار مهربانی در انشاء مدرسه ها ، دیوار مهربانی در مدارس ، تحقیق درباره دیوار مهربانی ، انشاهایی با موضوع دیوار مهربانی ، انشای دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی طرح کیست ؟ ، دیوار مهربانی مال کیست ؟ ، آدرس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی چیه ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد ، دیوار مهربانی از کجا آغاز شد ، درباره دیوار مهربانی ، دیوارهای مهربانی چیست ، دیوار مهربانی ها ، دیوارهای مهربانی . ایده دیوار مهربانی . منطور از دیوار مهربانی که در اکثر پیام ها هست چیست . دیوار مهربانی درکاشان . شهردیلککیاست . اسامی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران . دیوار مهربانی دزفول . محسن فلاح زاده  . دیوار مهربانی تهران . موسس دیوار مهربانی

اجرای دیوار مهربانی "حکیم ارد بزرگ" در کشور ترکیه

 

دیوارهای مهربانی ها . دیوار های مهربانی . دیوار مهربانی از کجا آغاز شد . دیوار مهربانی را بیشتر بشناسیم . تحقیق درباره دیوار مهربانی . انشا در مورد دیوار مهربانی . دیوار مهربانی چیست ؟ ، عکس دیوار مهربانی در دنیا ، عکس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی در کشورهای دیگر ، دیوار مهربانی برای چیست ؟ ، دیوار مهربانی از کی شروع شد ، دیوار مهربانی در انشاء مدرسه ها ، دیوار مهربانی در مدارس ، تحقیق درباره دیوار مهربانی ، انشاهایی با موضوع دیوار مهربانی ، انشای دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی طرح کیست ؟ ، دیوار مهربانی مال کیست ؟ ، آدرس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی چیه ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد ، دیوار مهربانی از کجا آغاز شد ، درباره دیوار مهربانی ، دیوارهای مهربانی چیست ، دیوار مهربانی ها ، دیوارهای مهربانی . ایده دیوار مهربانی . منطور از دیوار مهربانی که در اکثر پیام ها هست چیست . دیوار مهربانی درکاشان . شهردیلککیاست . اسامی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران . دیوار مهربانی دزفول . محسن فلاح زاده  . دیوار مهربانی تهران . موسس دیوار مهربانی

اجرای دیوار مهربانی "حکیم ارد بزرگ" در کشور ایران

 

 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

اجرای دیوار مهربانی "حکیم ارد بزرگ" در کشور عراق


انشاء سمیرا اسماعیل زاده کلاس چهارم دبستان از شهر گلپایگان


دیوار مهربانی برای این است که آدمهای خوب و نیکوکار بتوانند کفش و لباس برای نیازمندان آنجا بگذارند تا انسان های فقر از آنها استفاده کنند . دیوارهای مهربانی خیلی خوب است چون آدمهایی که پول ندارند می توانند چیزهایی که به آنها نیاز دارند را از آنجا بردارند . وقتی هوا سرد می شود و افراد فقیر لباس کافی ندارند و اگر نداشته باشند سرما می خورند و مریض می شوند آنها می توانند بروند دیوار مهربانی و از آنجا هر چقدر می خواهند لباس و کفش بردارند تا گرم شوند و مریض نشوند . دیوار مهربانی به خاطر نصیحت حکیم ارد بزرگ درست شده است حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا هستند حکیم ارد بزرگ می گویند : «دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند. ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است ...) »

چقدر خوب است همه ما دیوار مهربانی درست کنیم ما می توانیم در مدرسه خودمان دیوار مهربانی داشته باشیم می توانیم وسایلی را که نیاز نداریم آنجا بگذاریم تا دوستانمان که لازم دارند از آنها استفاده کنند. ما می توانیم در خیابان و یا کوچه نزدیک خانه مان هم دیوار مهربانی داشته باشیم و در آنجا چیزهای خوبی برای دیگران بگذاریم. من خیلی دوست دارم یک دیوار مهربانی داشته باشم . چون دیوار مهربانی خیلی خوب است .
کلمات سرچ شده در این وبلاگ : دیوارهای مهربانی ها . دیوارمهربانی شهرری . دیوار مهربانی تهران . دیوار مهربانی کرمانشاه کجاست . آدرسهای دیوارمهربانی درتهران . ادرس دیوار مهربانی در تهران . دیوار های مهربانی . دیوار مهربانی از کجا آغاز شد . دیوار مهربانی را بیشتر بشناسیم . تحقیق درباره دیوار مهربانی . انشا در مورد دیوار مهربانی . دیوار مهربانی چیست ؟ ، عکس دیوار مهربانی در دنیا ، عکس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی در کشورهای دیگر ، دیوار مهربانی برای چیست ؟ ، دیوار مهربانی از کی شروع شد ، دیوار مهربانی در انشاء مدرسه ها ، دیوار مهربانی در مدارس ، تحقیق درباره دیوار مهربانی ، انشاهایی با موضوع دیوار مهربانی ، انشای دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی طرح کیست ؟ ، دیوار مهربانی مال کیست ؟ ، آدرس دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی چیه ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد ، دیوار مهربانی از کجا آغاز شد ، درباره دیوار مهربانی ، دیوارهای مهربانی چیست ، دیوار مهربانی ها ، دیوارهای مهربانی . ایده دیوار مهربانی . منطور از دیوار مهربانی که در اکثر پیام ها هست چیست . دیوار مهربانی درکاشان . شهردیلککیاست . اسامی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران . دیوار مهربانی دزفول . محسن فلاح زاده  . دیوار مهربانی تهران . موسس دیوار مهربانی . دیوارمهربانی تهران . انشا درباره دیوار . ایده دیوارمهربانی کیست . آدرس دیوار مهربانی در تهران . ادرس دیوار مهربانی در تهران . ادرسهای دیوار مهربونی . انشا در مورد دیوار . آدرس دیوار های مهربانی تهران

نظرات (1)
وبتون خیلی عالیه اگه روش کار کنین پربازدید میشه
از ته دل خوشحال میشم به منم سر بزنید
6518
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد