فرگرد میهن - از "ارد حکیم" فیلسوف ایرانی  چاپ

تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 در ساعت 03:30

4- فرگرد میهن1. میهن ، گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


2. سرفرازی کشور ، بزرگترین خواست همگانی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


3. میهن پرستی ، همچون دلبستگی فرزند است به مادر. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


4. ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


5. میهن پرستی ، آرمان برآزندگان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


6. آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش ، بی انگیزه است ، ارزش یاد کردن ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


7. میهن دوستی و آزادیخواهی ، کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


8. از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


9. روزی که میهن و کشور خویش را از یاد ببریم ، امنیت خویش را از دست داده ایم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


10. دلدادگی به میهن ، نشان پاکی روان آدمیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


11. فداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


12. فر میهن ، در جوانان راستین اوست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


13. شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


14. اگر ارزش های میهنی کمرنگ شوند ، یکپارچگی کشورها به چالش کشیده می شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


15. تنها آدمهای کوچک ، پیشینه نیاکان خویش را به ریشخند می گیرند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


16. خودخواه ترین آدمیان ، آنانی هستند که چشمان خود را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


17. شایسته نیست ، گفتاری را بر زبان جاری سازیم که به همبستگی کشور ، آسیب می رساند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


18. کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران ، بیشتر به کشور آسیب می رسانند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


19. از سرباز ترسو ، همچون دشمن باید هراسید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


20. در سرزمینی که آذرخش و توفان میدان داری می کنند ، کسی به فکر فردا نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


21. فداکاری در راه میهن ، بخشی از سرشت خوبان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


22. با ارزشترین روزهای زندگی یک مرد ، هنگام سربازی اوست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


23. سربازان ، تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند ، آنها دستاوردهای پیشینیان و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


24. سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند و پدر و مادرانی که پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، هر دو به کشورشان پشت کرده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


25. میهن ، از آن همه مردم یک کشور است ، با هر رنگ، زبان و نژادی... حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


26. میهن دوستان ناب ، آنانی هستند که برای آبادی و حفظ آزادی آن ، کوشش می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


27. میهن دوستان ، آبادگرند نه کشتارگر ... حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


28. پرچم یک سرزمین ، باید نماد مهر ، آزادی و امنیت باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

حکیم ارد بزرگ ,ارد بزرگ,great orod,hakim orod bozorg,mojtaba shoraka,حکیم ارد بزرگ , استاد شرکاء , مجتبی شرکا,بزرگترین فیلسوف معاصر,استاد ارد بزرگ,دانشمند ارد بزرگ,بزرگترین اندیشمند جهان,بزرگترین اندیشمند جهان,بزرگترین فیلسوف تاریخ

 


 


29. ارتشیان تنها نگاهبان "پرچم و شرف" یک سرزمین نیستند ، همه مردم ، بویژه اهل فرهنگ ، هنر ، دانش و صنعت ... همه باید پاسبان آن باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


30. آباد سرزمینی که ، مردمی از خودگذشته و آزاده دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


31. ایران بهشت ما خواهد بود ، هنگامی که در آن ، امنیت و آزادی داشته باشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


32. کجا دلبری زیباتر از سرزمین ایران سراغ دارید ؟ سرزمینی که هزاران هزار پیکر دلداده ، برای آزادی و شرف آن ، تن به خاک کشیده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


33. حتی در کاخ های ویران شده سرزمین مادریمان ، می توان هزاران هزار چشمه جاری دید . می توان فریادهای پدرانمان را شنید که می گویند ایرانیان باید پیشتاز ، در همه عرصه ها باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


34. رود مهر در این سرزمین جاریست . آزادی و آزادگی ، خواست همیشگی ایرانیان بوده است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


35. ایرانیان هرگاه ، پشتکار داشته اند ، شگفتی ها آفریده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 


36. آزادیخواهی و راستی باید برجسته ترین خوی ایرانیان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


37. سرزمینمان ایران ، در میانه پهنه زمین است ، پس ما ، نه شرقی هستیم و نه غربی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


38. ایران باید همواره سرچشمه مهر ، حکمت و آزادی باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


39. ایران یک کشور "مادر فرهنگ" است . ایران و 20 کشور دو سوی آن ، بافتی مشترک در حوزه فرهنگ و پیشینه کهن دارند ، این بافت و سرزمین بزرگ را "قاره کهن" می نامم . قاره کهن شامل سرزمین های : ایران ، قزاقستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، افغانستان ، شمال غربی هندوستان ( سرزمین کشمیر ) ، پاکستان ، عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان ، قبرس ، جنوبی ترین بخش روسیه در میانه استراخان در شمال دریای خزر تا جنوب اکراین ، آذربایجان ، ارمنستان ، گرجستان و بحرین می باشد . لازم به یادآوری است که در جهان امروز ، قاره آسیا وابسته به مادر فرهنگی چین و اروپا از آن مادر فرهنگ یونان می باشد ، مادر فرهنگی قاره کهن نیز کشور ایران است . قاره کهن با همگرایی هر چه بیشتر ، می تواند توانمندترین قاره جهان باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


40. ایران ، هیچگاه از کشور عربستان ، دوستی نمی بیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


41. شرم بر کسانی که ، داشته های فرهنگی ایران کهن را ، در پای فرهنگ موهوم یونان سر می بُرند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 


42. داشتن پیشینه همگون ، بهترین بهانه و نیرو برای همبستگی و مهر ، در ایران است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


43. برای پاسداشت یکپارچگی ایران زمین ، دیوانسالاران باید کوچ های بزرگ و آرام آدمیان را ، دنبال نمایند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


44. کوچ های برنامه ریزی شده و آرام ، در هر سرزمینی ، بالندگی و شکوفایی دوباره را ، در پی خواهد داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


45. مهاجرت های بزرگ در درون کشور ، موجب منزوی شدن جدایی طلبان می گردد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


46. در کشور ، همه یک نام دارند و آن "هم میهن" است ، چیزی به نام بومیان گوناگون در درون یک سرزمین ، پذیرفته نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


47. ایران ، نخستین کشوری بوده است ، که با کوچ های آرام و بزرگ ، یکپارچگی اش را پاس داشته ، و مرزهایش را پولادین ساخته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


48. نفرین ابدی بر کسانی که ، تیشه به ریشه همبستگی ایرانیان می زنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


49. ایران ، ایران ما ، شکوه و بزرگی تو ، آرزوی همه ماست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


50. هیچ نامی همانند "ایران" ، برآزنده سرزمین ما نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


51. تنها راه نجات یک سرزمین ، آگاه نمودن توده مردم است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


52. افسوس که چشمان مردم میهنم ، مردگان را بهتر از زندگان می بینند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


53. مرده پرستی هنر ایرانیان شده است ، تا زمانی که  اساطیر و مشاهیر خود را در بین  مردگان جستجو می کنند رنگ رشد و پیشرفت را نخواهند دید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


54. ایران زیبا و ارزشمند ، ایران آزاد است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


55. زیباترین خوی ایرانیان ، "آزادیخواهی" بوده و هست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


56. آزادیخواهی ، نجابت و شرف ، مایه سرفرازی ایرانیان بوده و هست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


57. مهمترین آرمان کشورهای جنوب خلیج فارس ، نابودی عظمت و اقتدار ایران است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


58. کشورهای عربی جنوب ایران ، چه در هنگام جنگ و چه در هنگام صلح ، همواره با ایرانیان در حال جنگ و ستیز بوده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


59. کوروش ، داریوش ، نادر و ابوعلی سینا و ... مرده اند ، از جنازه آنها چه می خواهید ؟ اگر به آن میزان زمانی که صرف تعریف و تمجید آنها می کنید را صرف تشویق زندگان می کردید امروز کشوری بسیار آبادتر و هزاران هزار چهره فاخر داشتیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


60. شگفت آور است در این سرزمین ، دعوا بر سر ایرانی و یا غیر ایرانی بودن مشاهیر گذشته ، بسیار بیشتر از شناخت و بزرگداشت مشاهیر زنده است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


61. جهان به تندی در حال پیشرفت و رشد است . برای رسیدن به زندگی بهتر، باید به آخرین داده های علمی دنیا دست یافت و از آنها بهره گرفت ، برخی پیوسته با یادآوری نام دانشمندان مرده قرن های گذشته ، کاستی ها و جاماندگی های زندگی امروز را می پوشانند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


62. باید آرمان جوانان ایران ، بالندگی و رشد میهن در همه دانش های جهان امروز باشد ، نه آنکه در پی قالیبافی ، گلیم بافی ، خوشنویسی ، نقاشی و معرق ، صنایع دستی گوناگون و... باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


63. زیاده روی در ستایش تاریخ گذشتگان و اساطیر مرده ، نفرت همگانی زندگان از یکدیگر و خودخوری و ناامیدی دودمان امروز را به همراه دارد . جوانان در رویای خود ، گذشته ایی دست نیافتنی خواهند ساخت آنگاه می گویند ما در گذشته چه بودیم و حال چه هستیم ! ، بدینگونه آرام آرام از خود و توان خویش، ناامید شده و به اندک میدان کاری دلخوش می شوند . وارون بر این نگرش ، جوانان سرزمین هایی که اساطیرشان زنده و بزرگانشان دوشادوش آنها کار می کنند هر روز به میدان بزرگتری از رشد و پیشرفت دست می یابند . پس نگوییم ایرانیان چه بودند ، باید گفت اکنون چه هستیم و اساطیر زنده ما چه درسهایی برای رشد و پیشرفت به ما می دهند تا بدان راه ، کار و کوشش کنیم تا سرزمینمان برای آیندگان شایسته ستایش باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


64. "سیزده به در" واژه کوچک شده "سیزده به دره" است ، به مفهوم سفر در روز سیزده فروردین ، به دره و دشت است . برای پایکوبی و شادی ... این روز زیبا ، نحس نبوده و نیست ... می توان در خانه ماند و شاد بود و یا باز می توان در شادی با همگان همراه بود و به دره و رودخانه رفت ... حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


65. سبزه سفره هفت سین نوروز ، جایش در کنار جدول خیابان و یا سطل زباله و  یا روی ماشین نیست !... بهتر است سبزه بسیار کوچک باشد . سبزه را باید در رودخانه رها نمود و اگر رود نبود آن را در سبزه زار پر آب و یا باغچه ایی سبز گذاشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


66. زیبایی نوروز در سادگی آن است ، آن را پیچیده و پرتجمل برگزار نکنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


67. یکی از بهترین شمارگان ، سیزده است که نماد زایش و رشد است و در فرهنگ ایرانی "الهه باران" نامیده می شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


68. بیشتر کشورهای عربی ، همواره به دنبال تجزیه و نابودی ایران بوده اند ، آنها برای انجام این کار همه دارایی خود را نیز خواهند پرداخت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


69. مهر میهن ، در دل ایرانیان ، همواره موج می زند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


70. با خوشبینی و اندرز ، تجزیه طلبان سکوت نخواهند نمود ، بهترین راه عقیم کردن آنها ، تغییر بافت بومی و کوچ های برنامه ریزی شده است . اگر اینکار سالها پیش در بحرین انجام می شد امروز شاهد جدایی این بخش از سرزمینمان نبودیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


71. مردمی که غرور میهنی ندارند ، سرزمین خویش را خیلی زود از دست می دهند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


72. آموختن روش های بهتر زیستن از دیگر سرزمین ها با میهن پرستی در تضاد نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


73. این اشتباه است که همبستگی ملی و میهنی خویش را در رخدادهای شوم و جنگ بجوییم . جشن ها و کار و کوشش های میهنی می توانند نماد همبستگی ملی باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


74. دامان میهن پرستی از خودکامگان و آزادی ستیزان بدور باد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


75. مردم نادان و ناتوان ، همواره به دنبال برپایی دوباره دستگاه پادشاهی و سلطنت هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 برچسب ها : جملات دانشمندان جملات عاشقانه و زیبا سخنان زیبا و عاشقانه سخنان ارد حکیم حکیم اردبزرگ اردبزرگ جملات ارد بزرگ در کتاب سرخ سخنان حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ سخنان فلاسفه ارد بزرگ سخنان بزرگترین فیلسوف ایرانی hakim orod bozorg سخنان بزرگترین فیلسوف دنیا سخنان حکیمانه و زیبا سخنان زیبا و حکیمانه بهترین سخنان بزرگان سخنان زیبا جملات حکیمانه سخنان حکیمانه سخنان بزرگان naghl ghol sokhanan ghesar sokhanan hakim orod bozorg sokhanan ziba sokhanan bozorgan سخنان مشاهیر سخنان کوتاه بزرگان جملات زیبای حکیم ارد بزرگ سخنان زیبای بزرگان سخن کوتاه سخنان فصار فلاسفه جملات فلاسفه سخنان فلسفی بزرگان جملات فلسفی اس حکیم ارد بزرگ اس ام اس فلسفی نقل قول بزرگان سخنان پندآموز ارد عکس جملات ناب سخنان عکس سخنان بزرگان سخنان ارزشمند جملات زیبا و عاشقانه سخنان ارد بزرگ سخن سخنان فلاسفه سخنان


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد